Fejlesztési lehetőségek

Közismert, hogy az IKT szektorban működő vállalkozások esetében az innovációnak, és a K+F programokban való részvételnek kiemelkedő jelentősége van, ezért ezeknek a vállalkozásoknak mind szakmailag, mind vállalati kultúrájukban alkalmassá kell válniuk arra, hogy nemzetközi együttműködésekben, különös tekintettel a Horizont 2020 programhoz kapcsolódó projektekben szerepet vállalhassanak.

Vállalkozásunk szeretné elérni, hogy a működési területén az informatikai témájú K+F+I projektjeinek a nemzetközi piaci lehetőségei bővüljenek, és a cég Európai Unió Horizont 2020 programjában való aktív részvétele növekedjen, bekapcsolódjunk a hazai és nemzetközi innovációs folyamatokba.

Működésünk terén a jövőre nézve fontosnak tartjuk a hasonló szakmai területen tevékenykedő vállalkozásokkal való kapcsolatépítést és a közös szakmai munkát. A versenyképesség szempontjából napjainkban kiemelkedő jelentősége van az új trendekhez igazodó ötleteknek, az innovációs eredmények hasznosításának, a nyitott gondolkozásnak. Ehhez a közös munkához, az együttgondolkodáshoz keressük partnereinket.

Cégünk aktuális kutatás-fejlesztési területei:

– Topic Maps kutatás

– Ontológia építés

– Standardok

– Riportgenerálás, vizualizáció

Topic Maps kutatás

A keretrendszer fejlesztésénél figyelembe vettük a Topic Maps ISO szabványt, és az RDF W3C ajánlást. Steve Pepper – Topic Maps guru – mondása hatja át fejlesztői munkánkat, aki azt hangsúlyozta, hogy „Vannevar Bush a Memex ötletével tulajdonképpen abban tévedett, hogy azt állította, hogy az emberek, dokumentumok között asszociálnak. Ez nem helyes, és mégis ebben a gondolatban gyökerezik az egész világháló. A Topic Maps nagyszerűsége abban rejlik, hogy témák szerint rendezhetjük a dolgainkat és nem dokumentumok szerint. Ez a jövő technológiája.”

A tématérkép (Topic Maps) technológia egy számítógépes információ- és tudásmenedzsmentre vonatkozó ISO szabvány, amely az információs túlterheltség kezelését, a tudásmegosztást és bármilyen forrásból származó bármilyen típusú információ jelentésen alapuló összekapcsolását szolgálja. A számítógépes tudásreprezentáció egy formája, amely széles körben alkalmazható web alapú információszolgáltatásra. A tématérképeket eredetileg az automatikus indexelő rendszerek számára fejlesztették ki, de világossá vált, hogy a hálózatok által kezelt információs erőforrások legszélesebb választékának kezelésére is alkalmas. A tématérképek fejlesztését az az igény hívta életre, hogy szerették volna üzleti célú dokumentumok, iratok, szövegek mutatóit együtt, egységes szabványok szerint kezelni. Ehhez pedig egy modellt és egy alkalmazások közötti együttműködést biztosítani képes szabványt kellett létrehozni.

Ontológia építés

Az ontológiaépítés, mint kutatás-fejlesztési tevékenység a tudásbázis építésen belül jelenik meg. Amikor a KSS keretrendszerben generálunk egy alkalmazást, akkor ezt úgy valósítjuk meg, hogy létrehozunk egy tudásbázist. A tudásbázis egy olyan adatbázis, melyben minden szócikkben (tételsorban) dominálnak az asszociációs linkek. Ilyen értelemben egy tudásbázis egyben egy alkalmazást is jelent.

A tudásbázis kategóriáiban jelennek meg a szakterületi ontológiák, például az IFRS standard egyik tudásbázisán belül, az IFRS Terminológiában. Az informatikai értelemben vett ontológiák, szűkebb értelemben, mint kibővített glosszáriumok jelennek meg. Amíg egy glosszáriumban a fogalmak és definíciójuk található meg, az ontológiában ezen túl megjelennek tezaurusz attribútumok, és más attribútumok is.

Standardok

Kutatás-fejlesztés körébe tartozik a standardok tudásbázisba tétele. Egy leíró típusú standard nehezen tanulható, így használata is nehézkes. Ezen segít, ha tudásbázisba tesszük. A számítástechnika és automatizálás a legtöbb szakmai tevékenységre kiterjed, a szabványok egyre fontosabb szerepet játszanak a különböző szakmákban.

A standardok tudásbázisba tételét végző (StKSS) projektünkben keletkező szoftver termék, a standardok tudásbázisba tételének, valamint a standardok különféle nyelveken feltöltésének integrálása újszerű megközelítésekre ad lehetőséget. A projekt eredménye egy többnyelvű tartalmat kezelő keretrendszer, melynek segítségével kiépített tudásbázis támogatja a standardok megértését és használatát.

A k+f projektötlet javaslatunkban szereplő termék használata nem csak a standardok könnyebb megértés segíti, hanem lehetőséget ad arra is, hogy egy nyelv/ország szkópban feltett tartalmat egyszerűen transzformáljuk másik nyelv/ország tartalmú szkópba.

Riportgenerálás, vizualizáció

A riportgenerálás nem része a KSS keretrendszernek, kivéve néhány alapvető listát. Viszont nagyon fontos, KSS-hez kapcsolódó kutatás-fejlesztési téma. A felhasználók szinte minden tudásbázisból egyéni igényeiknek megfelelő kimutatásokat, riportokat szeretnének kinyerni. Gondoljunk egy családfa tudásbázisra. A családtagokat ritkán érdeklik a családtagok szócikkeinek tartalma, annál inkább kíváncsiak egy családfa rajzra, egy riportra.

A riport szónak sok szinonimája van. Például: lista, kimutatás vagy tabló. A riport szó előtérbe helyezése onnan ered, hogy angol nyelvterületen a riport generálás szóhasználat terjedt el. A KSS keretrendszerhez csak kapcsolni szeretnénk a riportgeneráló szoftvereket, és nem beépíteni. Ennek az a magyarázata, hogy a riportok tartalmának és formájának a sokféleségére nem lehet felkészülni. a kutatás-fejlesztés itt csak azt jelenti, hogy a tudásbázisnak legyen többféle adatkimenetele, amiből mindenki olyan riportot készít, amilyet akar.

A kifejlesztendő szoftver alkalmas lenne a taxonómia sémák, valamint XBRL dokumentumok az XBRL szabványban leírt módon történő kezelésére, magában foglalva a taxonómia sémák támogatását, valamint ezek testreszabását. A riportgeneráláshoz tartozó témakör még, az XBRL szabvány szerinti riportok vizualizációjára alkalmas szoftver implementálása.