Standardok tudásbázisban

A KSS keretrendszert eredetileg szakterületi ontológiák kiépítéséhez készítettük. Szakterületek tudása sűrűsödik be a standardokba, a jogszabályokba és a tankönyvekbe. A standardok azért érdekesek számunkra, mert a nemzetközi standardok tudásbázisba tételénél jól használható funkció a szkóp kezelés.

 

Probléma felvetés:

A standardok leíró jellegűek, nehezen befogadhatók és használatuk is nehéz. Vannak olyan nemzetközi standardok (IFRS), amelyek bonyolultságuk miatt a felhasználók számára nem befogadhatók. Menedzseri probléma, hogy be kell oktatni a munkatársakat a standardok használatára, ami ismétlődő feladat. A tudásbázisba felvitt standardnál megvalósul, hogy „Írd le, amit csinálsz és csináld úgy, ahogy leírtad!”, és mindig aktuális lesz a standard.

 

Célkitűzés: Hipotézisünk az, hogy amennyiben egy standardot tudásbázisba teszünk, akkor könnyebben érthetővé és használhatóbbá válik.

 

Megoldás:

A tudásbázisba tétel azt jelenti, hogy az eredeti leíró jellegű standardot áthelyezzük webes formába és mellé rendelünk kibővített glosszáriumokat (ontológiákat) a standard szakkifejezéseiről és a standardban szereplő taxonómiákról. Ugyancsak leírjuk a gyakran használatos eseteket (Use Case), mintapéldákkal. Leírjuk még a kapcsolódó standardokat, valamint a kapcsolódó kiadványokat, továbbá a standard felhasználói környezetét, stb.

 

Előnyök: A munkatársak könnyebben megértik és használatba veszik a standardot.

 

Hátrányok: Egy standard tudásbázisba tétele nagy költséggel jár. Ettől nagyobb hátrány, hogy változása esetén aktualizálni kell. Ezek a hátrányok olyan nagyok, hogy kisvállalkozások csak szövetségbe tömörüléssel oldhatják meg.

 

Két standard tudásbázisba tételét kezdtük el.

1./ MoReq2010, melyet az alábbi webcímen nézhet meg:

http://www.exkss.com/moreq/huHU/listglossaries?request_locale=hu

enGB szkópba: http://www.exkss.com/moreq/enGB/listglossaries?request_locale=en

 

2./ IFRS-ek, melyet az alábbi webcímen nézhet meg:

http://www.wgl.hu/ifrs/huHU/f14/listtopictypes?request_locale=hu

enGB szkópba: http://www.wgl.hu/ifrs/enGB/f14/listalltopictypes?request_locale=en